IndexPortalKalenderFAQZoekenGebruikerslijstGebruikersgroepenRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Photoshop tools vertaling, Nederlands---->>Engels

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Admin
Admin
avatar

Aantal berichten : 29
Reputatie : 3
Registratiedatum : 07-09-09
Leeftijd : 38

BerichtOnderwerp: Photoshop tools vertaling, Nederlands---->>Engels   ma sep 14, 2009 9:23 pm

BESTAND FILE Sneltoets
Nieuw New ctrl+N
Openen Open ctrl+O
Bladeren Browse shift+ctrl+O
Openen als Open as alt+ctrl+O
Recent bestand openen Open recent
Bewerken in ImageReady (Alleen als hij geinstalleerd is) Edit in ImageReady shift+ctrl+M
Sluiten Close ctrl+W
Alles Sluiten Close All alt+ctrl+W
Sluiten en naar Bridge gaan (alleen als hij geinstalleerd is) Close and go to Bridge shift+ctrl+W
Opslaan Save ctrl+S
Opslaan als Save as shift+ctrl+S
Een versie opslaan Save a version
Opslaan voor web Save for web alt+shift+ctrl+S
Vorige versie Revert F12
Plaatsen Place

Importeren > Import >
> Variabele Gegevenssets >Variable Data Sets
>Notities >Anotations
>WIA ondersteuning >WIA support

Exporteren> Export> .
>Gegevenssets als bestanden >Data set as files
>Paden naar Illustrator >Paths to Illustrator
>Voorvertoning videoapparaat naar verzenden >Send videopreview to device
>Voorvertoning video >Preview Video
>Zoomview >Zoomview

Automatisch> Automate>
>Batch >Batch
>PDF Presentatie >PDF Presentation
>Druppel maken >Create Droplet
>Afbeelding passend >Fit Image
>Contactblad II >Contact Sheet II
>Figuurpakket >Picture Package
>Foto's uitsnijden en rechttrekken >Crop and Straigthen photos
>Voorwaardelijke moduswijziging >Conditional Mode Change
>Webfotogallerie >Webphotogallery
>Photomerge >Photomerge
>Samenvoegen tot HDR >Merge to HDR

Scripts> Scripst>
>Afbeeldingsprocessor >Image Processor
>Laagsamenstelling naar bestanden > Layers Comps to file
>Laagsamenstelling naar PDF >Layers Comps to PDF
>Laagsamenstelling naar WPG >Layers Comps to WPG
>Lagen exporteren naar bestanden >Export layers to files
>Scripts Event Manager >Scripts Event Manager
>Bladeren >Browse

Bestandsinfo File info alt+shift+ctrl+i
Pagina instelling Page setup shift+ctrl+P
Afdrukken met afdrukvoorbeeld Print with Preview alt+ctrl+P
Afdrukken Print ctrl+P
Een exemplaar afdrukken Print one copy alt+shift+ctrl+P
Online afdrukken Print online
Springen naar> Jump to>
als iemand het menu van dit item kan zien, graag ff bericht!

Afsluiten Close ctrl+Q

BEWERKEN EDIT
Ongedaan maken Undo ctrl+Z
Stap vooruit Step Forward shift+ctrl+Z
Stap terug Step backward alt+ctrl+Z
Vervagen Fade shift+ctrl+F
Knippen Cut ctrl+X
Kopiëren Copy ctrl+C
Verenigd Kopiëren Copy Merged shift+ctrl+C
Plakken Paste ctrl+V
Plakken in Paste into shift+ctrl+V
Wissen Clear
Spelling controleren Check Spelling
Tekst zoeken en vervangen Find and replace text
Vullen Fill shift+F5
Omlijnen Stroke
Vrije Transformatie Free transform ctrl+T
Transformatie> Transform
>Opnieuw >Renew shift+ctrl+T
>Schalen >Scale
>Roteren >Rotate
>Schuintrekken >Skew
>Vervormen >Distort
>Perspectief >Perspective
>Verdraaien >Wrap
>Roteren 180º >Rotate 180º
>Roteren 90º rechtsom >Rotate 90º CW
>Roteren 90º linksom >Rotate 90º CCW
>Horizontaal omdraaien >Flip Horizontal
>Verticaal omdraaien >Flip vertical

Voorinstelling penseel definiëren Define Brush
Patroon definiëren Define Pattern
Eigen vorm definiëren Define Custom shape
Leegmaken> Purge>
>Ongedaan maken >Undo
>Klembord >Clipboard
>Historie >Histories
>Alles >All

Adobe PDF Voorinstellingen Adobe PDF Presets
Beheer voorinstellingen Preset Manager
Kleurinstellingen Color settings
Profiel toewijzen Assign Profile
Omzetten in profiel Convert to profile
Sneltoetsen Shortkeys alt+shift+ctrl+K
Menu's Menus alt+shift+ctrl+M
Voorkeuren> Preferences>
>Algemeen >General
>Bestandsbeheer >File Handling
>Weergave & Cursors >Display & Cursors
>Transparantie & Kleuromvang >Transparancy & Gamut
>Eenheden & Linialen >Units & Rulers
>Hulplijnen, Rasters & Segmenten >Guides, Grid & Slices
>Insteekmodule & werkschijven >Plug-ins& Scratch
>Geheugen & Afbeeldingscache >Memory & Image chache
>Tekst >Type

AFBEELDING IMAGE
Modus> Mode>
>Bitmap >bitmap
>Grijswaarden >grayscale
>Duotoon >Duotone
>Geïndexeerde kleur >Indexed color
>RGB kleur >RGB color
>CMYK kleur >CMYK color
>Labkleur >Lab color
>Multikanaal >Multichannel
>8 bits/kanaal >8bits/channel
>16 bits/kanaal >16bits/channel
>32 bits/kanaal >32bits/channel
>Kleurentabel >Color Table

Aanpassingen> Adjustments>
>Niveaus >Levels ctrl+L
>Niveaus bepalen >Auto Levels shift+ctrl+L
>Autocontrast >Autocontrast alt+shift+ctrl+L
>Automatische kleuren >Autocolor shift+ctrl+B
>Curven >Curves ctrl+M
>Kleurbalans >Colorbalans ctrl+B
>Helderheid/Contrast >Brightness/contrast
>Kleurtoon/Verzadiging >Hue/Saturation ctrl+U
>Minder verzadiging >Desaturate shift+ctrl+U
>Kleur afstemmen >Match Color
>Kleur vervangen >Replace Color
>Selectieve kleur >Selective Color
>Kanaalmixer >Chanelmixer
>Verloop toewijzen >Gradient Map
>Fotofilter >Photofilter
>Schaduw/Hoog licht >Shadow/Highlight
>Belichting >Exposure
>Negatief >Invert
>Egaliseren >Equalize
>Drempel >Treshold
>Waarden beperken >Posterize
>Variaties >Variations

Dupliceren Duplicate
Afbeelding toepassen Apply Image
Berekenen Calculations
Afbeeldingsgrootte Image Size
Canvasgrootte Canvas Size
Pixelverhouding>
vertaling

Pixel Aspect Ratio>
>Custom Pixel Aspect Ratio
>Delete Pixel Aspect Ratio
>Reset Pixel Aspect Ratios
>Square

Canvas Roteren> Rotate Canvas>
>180º >180º
>90º rechtsom >90º CW
>90º linksom >90º CCW
>Instelbaar >Arbitrary
>Canvas horizontaal draaien >Flip canvas horizontal
>Canvas verticaal draaien >Flip canvas vertical

Uitsnijden Crop
Verkleinen Trim
Alles tonen Reveal all
Variabelen> Variables>
>Definiëren >Define
>Gegevenssets >Datasets

Gegevenssets toepassen Apply Data set
Overvullen Trap

LAAG LAYER
Nieuw> New>
>laag >layer shift+ctrl+n
>Laag uit achtergrond >background from layer
>Groep >Group
>Groeperen uit lagen >Group from Layers
>Laag via kopiëren >Layer via copy ctrl+J
>Laag via knippen >Layer via cut shift+ctrl+J
Laag dupliceren Duplicate layer
Verwijderen> Delete>
>Laag >layer
>verborgen laag >hidden layer
Laageigenschappen Layerproperties
Laagstijl> Layer Style>
>Opties voor Overvloeien >Blending Options
>Slagschaduw >Dropshadow
>Schaduw binnen >Inner shadow
>Gloed buiten >Outer glow
>Gloed binnen >Inner glow
>Schuine kant en reliëf >Bevel and Emboss
>Satijn >Satin
>Kleurbedekking >Color overlay
>Verloopbedekking >Gradient overlay
>Patroonbedekking >Pattern overlay
>Lijn >Stroke
>Laagstijl kopiëren >Copy layerstyle
>Laagstijl plakken >Paste layerstyle
>Laagstijl wissen >Clear layerstyle
>Globaal licht >Global light
>Laag maken >Create layer
>Alle effecten verbergen >Hide all effects
>Effecten schalen >Scale effects
Nieuwe opvullaag > New fill layer>
>Effen kleur >Solid color
>Verloop >Gradient
>Patroon >Pattern
Nieuwe aanpassingslaag > New adjustment layer>
>Niveau's >Levels
>Curven >Curves
>Kleurbalans >Color balance
>Helderheid/contrast >Brightness/Contrast
>Kleurtoon/Verzadiging >Hue/Saturation
>Selectieve kleur >Selective color
>Kanaalmixer >Chanel mixer
>Verloop toewijzen >Gradient map
>Fotofilter >Photofilter
>Omkeren >Invert
>Drempel >Treshold
>Waarden beperken >Posterize
Laaginhoud wijzigen> Change Layer content >
>Volle kleur >Solid layer
>Verloop >Gradient
>Patroon >Pattern
>Niveaus >Levels
>Curven >Curves
>Kleurbalans >Color balance
>Helderheid/contrast >Brightness/contrast
>Kleurtoon/verzadiging >Hue/Saturation
>Kanaalmixer >Chanel mixer
>Verloop toewijzen >Gradient map
>Omkeren >Invert
>Drempel >Treshold
>Waarden beperken >Posterize
Opties voor laaginhoud Layer content options
Laagmasker> Layer Mask>
>alles onthullen >Reveall All
>Alles verbergen >Hide all
>Selectie onthullen >Reveal selection
>Selectie verbergen >Hide Selection
>Verwijderen >Delete
>Toepassen >Apply
>Inschakelen >enable
>Koppelen >Link
Vectormasker> Vector Mask>
>Alles onthullen >Reveal All
>Alles verbergen >Hide All
>Selectie onthullen >Reveal Selection
>Selectie verbergen >Hide Selection
>Verwijderen >Delete
>Toepassen >Apply
>Inschakelen >Enable
>Koppelen >Link
Uitknipmasker maken Create Clipping mask alt+ctrl+G
Slimme objecten> Smart Objects>
>Groeperen in nieuw slim object >Convert to Smart Object
>Nieuw slim object via kopiëren >New smart object via copy
>Inhoud bewerken >Edit contents
>Inhoud exporteren >Export contents
>Inhoud vervangen >Replace content
>Omzetten in laag >Convert to layer
Tekst> Type>
>Tijdelijk pad maken >Create work path
>Omzetten in vorm >Convert to shape
>Horizontaal >Horizontal
>Verticaal >Vertical
>Anti alias geen >Anti alias none
>Anti alias scherp >Anti alias sharp
>Anti alias zuiver >Anti alias crisp
>Anti alias sterk >Anti alias strong
>Anti alias vloeiend >Anti alias smooth
>Omzetten in alinea tekst >Convert to shape type
>Tekst verdraaien >Warp text
>Alle tekstlagen bijwerken >Update all text layers
>Alle ontbrekende fonts vervangen >Replace all missing fonts
Omzetten naar pixels> Rasterize>
>Tekst >Type
>Vorm >Shape
>Inhoud vulling >Fill content
>Vectormasker >Vectormask
>Laag >Layer
>Gekoppelde laag >Linked layer
>Alle lagen >All layers
Omzetten naar pixels> Rasterize>
>Tekst >Type
>Vorm >Shape
>Inhoud vulling >Fill content
>Vector masker >Vectormask
>Slim object >Smart object
>Laag >Layer
>Alle lagen >All layers
Nieuw segment op basis van laag New layer based slice
Lagen groeperen Group layers ctrl+G
Lagen degroeperen Degroup layers shift+ctrl+G
Lagen verbergen Hide layers
Ordenen> Arrange>
>Op voorgrond >Bring to front shift+ctrl+*
>Naar voren >Bring forward ctrl+*
>Naar achteren >Send backward ctrl+/
>Naar achtergrond >Send to back shift+ctrl+/
Uitlijnen> Align>
Distribueren> Distribute>
Alle lagen in groep vergrendelen Lock all layers in group
Lagen koppelen Link layers
Gekoppelde lagen selecteren Select linked layers
Lagen samenvoegen Merge layers ctrl+E
Verenigen; zichtbaar Merge visible shift+ctrl+E
Een laag maken Flatten image
Rand> Stroke>?

Filter Filter
Laatste Filter Last Filter ctrl+F
Extraheren Extract alt+ctrl+X
Filtergallerie Filtergallery
Uitvloeien Liquify shift+ctrl+X
Patroonmaker Patternmaker .alt+shift+ctrl+X
Perspectiefpunt Vanishing point
Artistiek> Artistic>
>Droog penseel >Dry Brush
>Filmkorrel >Film Grain
>Fresco >Fresco
>Kleurpotlood >Colored Pensil
>Klodder >Paint Daubs
>Knipsel >Cutout
>Neon Gloed >Neon Glow
>Paletmes >Palette Knife
>Plastic >Plastic wrap
>Posterranden >Poster Edges
>Ruw Pastel >Rough Pastels
>Spons >Sponge
>Vlek >Smudge Stick
>Voorbewerking >Underpainting
>Water kleur >Water color
Penseelstreek> BrushStroke>
>Arcering >Crosshatch
>Donkere lijnen >Dark Strokes
>Geaccentueerde randen >Accented Edges
>Hoeklijn >Angled Strokes
>Inkt omtrek >Ink outlines
>Spetters >Spatter
>Sproeilijn >Sprayed
>Sumi-e >Sumi-e
Pixel> Pixelate>
>Facet >Facet
>Fragmentatie >Fragment
>Kleur halftoon >Color Halftone
>Kristal >Cristal
>Mezzotint >Mezzotint
>Mozaiëk >Mosaic
>Pointilleren >Pointillize
Rendering> Render>
>Andere wolken >Different clouds
>Belichtingseffecten >Lighting Effects
>Vezels >Fibres
>Wolken >Clouds
>Zon >Sun
Ruis> Noise>
>Mediaan >Median
>Ruis reduceren >Reduce noise
>Ruis >Noise
>Stof & Krassen >Dust & scratches
>Uitstippen >Despeckle
Schets> Sketch>
>Bas reliëf >Bas relief
>Chroom >Chroma
>Conte Crayon >Conte Crayon
>Filigraan >Reticulation
>Fotokopie >Photocopy
>Gescheurde randen >Torn edges
>Gips >Plaster
>Grafische pen >Graphic pen
>Halftoon raster >Halftone pattern
>Houtskool >Charcoal
>Krijt & Houtskool >Chalk & Charcoal
>Postpapier >Note paper
>Stempel >Stamp
>Waterpapier >Waterpaper
Stileer> Stylize>
>Contrastlijn >Find Edges
>Geef diepte >Extrude
>Omtreklijn >Trace contour
>Onscherp >Diffuse
>Oplichtende rand >Glowing Edges
>Reliëf >Emboss
>Solarisatie >Solarize
>Tegels >Tiles
>Wind >Wind
Structuur> Texture>
>Craquelure >Craquelure
>Gebrandschilderd gals >Stained glass
>Korrel >Grain
>Lappendeken >Patchwork
>Mozaiëktegels >Mosaic tiles
>Structuurmaker >Texturizer
Verscherpen> Sharpen>
>Onscherp masker >Unsharp mask
>Scherpe randen >Sharpen edges
>Scherper >Sharpen more
>Slim verscherpen >Sharpen smart
>Verscherpen >Sharpen
Vervagen> Blur>
>Bewegingsonscherpte >Motion blur
>Gaussiaans vervagen >Gaussian blur
>Gemiddeld >Average
>Omgevingsvervaging >Box blur
>Oppervlak vervagen >Surface blur
>Radiaal vaag >Radial blur
>Slim vervagen >Smart blur
>Vaag >Blur
>Vage lens >
>Vager >Blur more
>Vorm vervagen >Blur shape
Vervorm> Distort>
>Bol >Spherize
>Glas >Glass
>Gloed onscherp >Diffuse glow
>Golf >Wave
>Kneep >Pinch
>Kronkel >Twirl
>Lenscorrectie
>Oceaanrimpel >Ocean ripple
>Poolcoördinaten >Polar coordinates
>Rimpel >Ripple
>Schuin >Shear
>Verplaats >Displace
>Zigzag >Zigzag
Video> Video>
>De-interlace >De-interlace
>NTSC kleuren >NTSC colors
Overige> Other>
>Eigen >Custom
>Hooglichten >Highpass
>Maximaal >Maximum
>Minimaal >Minimum
>Verschuiven >Offset
Digimarc> Digimarc>
>Watermerk insluiten >Embed watermark
>Watermerk lezen >Read watermark

WEERGAVE VIEW
Instellen proef> Proof setup>
>Eigen >Custom
>Tijdelijk CMYK Working CMYK
Tijdelijke cyaanplaat
Working cyan plate
Tijdelijke magentaplaat Working magenta plate
Tijdelijke geelplaat Working yellow plate
Tijdelijke zwartplaat Working black plate
Tijdelijke CMY-platen Working CMY plates
Macintosh RGB Macintosh RGB
Windows RGB Windows RGB
Monitor RGB Monitor RGB
Kleuren proefdrukken Proof colors ctrl+Y
Kleuromvangwaarschuwing Gamut warning shift+ctrl+Y
Correctie Pixelverhouding
Opties 32bit voorvertoning
Inzoomen Zoom in ctrl++
Uitzoomen Zoom out ctrl+-
In venster Fit on screen ctrl+0
Werkelijke pixels Actual pixels alt+ctrl+0
Afdruk grootte Printsize
Schermmodus> Window mode>
>Modus standaardscherm >Standard Screen Mode
>Modus Volledig scherm met menubalk >Full screen mode with menubar
>Modus Volledig scherm >Full screen mode
Extra's Extras ctrl+H
Tonen> Show>
Laagranden Layer edges
Selectieranden Selection edges
Doelpad Target path
Raster Grid
Hulplijnen Guides
Slimme hulplijnen Smart Guides
Segmenten Slices
Notities Annotations
Alles All
Geen None
Opties extra's tonen Show extras options
Linialen Rulers ctrl+R
Magnetisch Snap shift+ctrl+<
Magnetisch> Snap to>
>Hulplijnen >Guides
>Raster >Grid
>Lagen >Layers
>Segmenten >Slices
>Documentgrenzen >Document bounds
>Alles >All
>Geen >None
Hulplijnen vergrendelen Lock guides alt+ctrl+<
Hulplijnen wissen Clear guides
Nieuwe hulplijn New guide
Segmenten vergrendelen Lock slices
Segmenten wissen Clear slices

VENSTER WINDOW
Ordenen> Arrange>
>Trapsgewijs >Cascade
>Naast elkaar >Tile horizontal
>Onder elkaar >Tile vertical
>Pictogrammen schikken >Arrange Icons
>Zoomen afstemmen Match Zoom
>Locatie afstemmen Match Location
>Zoomen en locatie afstemmen Match Zoom and Location
>Nieuw venster voor >New window
Werkruimte> Workspace>
>Werkruimte opslaan >Save workspace
>Werkruimte verwijderen >Delete workspace
>Werkruimte verwijderen >Delete workspace
>Paletlocaties opnieuw instellen >reset palet locations
>Sneltoetsen opnieuw instellen >reset keyboard shortcuts
>Menu's opnieuw instellen >Reset menu's
>Sneltoetsen en menu's >Keyboard shortcuts and menu's
>Afbeeldingsanalyse >Image analysis
>Afdrukken en proefdrukken >Printing and Proofing
>Automatisch >Automation
>Basis >Basic
>Kleur en tooncorrectie >Color and Tonal correction
>Nieuw in CS2 >New in CS2
>Tekenen en retoucheren >Painting and Retouching
>Webdesign >Webdesign
>Werken met tekst >Working with type
Alinea Paragraph
Animatie Animation
Gereedschappen Tools
Handelingen Actions alt+F9
Histogram Histogram
Historie History
Info Info F8
Kanalen Channels
Kleur Color F6
Laagsamenstellingen Layer comps
Lagen Layers F7
Navigator Navigator
Opties Options
Paden Paths
Penselen Brushes F5
Stalen Swatches
Stijlen Styles
Teken Character
Voorinstellingen gereedschap Tool presets


Laatst aangepast door Admin op zo dec 20, 2009 10:26 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://www.digi-expressions.nl
 
Photoshop tools vertaling, Nederlands---->>Engels
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Photoshop & Fotografie :: Photoshop Uitleg en Handleidingen :: Photoshop Uitleg en Handleidingen-
Ga naar: